הרצאה נוספת בסדרת ההרצאות שלי בשיתוף פעולה עם שי"ל