top of page

כך כתבה לי בשבוע שעבר לקוחה לאחר פגישת מו"מ מוצלחת:


קודם כל רציתי לומר תודה רבה! הפתעתי את עצמי היום מאוד. לא רק שלא בכיתי אפילו מצאתי את עצמי צוחקת הודות לביטחון שיצרת באווירה... תראה לנכון לפעול איך שנראה לך אני סומכת עלייך!! ושוב, תודה רבה על התמיכה


bottom of page