שני לקוחות שונים, שני דיונים מוצלחים בשבוע, שתי תודות נפלאות...