כשנותנים את הלב והנשמה... והתוצאות לא מאחרות לבוא, אז מקבלים לפעמים גם קצת בחזרה