לקוחה שהתגרשה לפני כמה שנים קיבלה לפני שנה וחצי תביעה למשמורת משותפת מהגרוש. פסה"ד שקיבלנו היום