בשעה טובה סיימתי השתלמות עומק של הכשרת דירקטורים...