top of page

במסגרת התנדבותי בשי"ל נתבקשתי לכתוב טיפ קצר למתגרשים בעניין איזון פוטנציאל השתכרות


אם נשארת בבית לגדל את הילדים בזמן שבעלך יצא לעבוד, ועכשיו אתם מתגרשים, יכול להיות שמגיע לך מאות אלפי שקלים!

לעתים קורה כי במשך תקופת החיים המשותפים בני הזוג מחלקים ביניהם את הנטלים השונים של התא המשפחתי. אחד מהצדדים יוצא לעבוד בכדי לייצר הכנסה לתא המשפחתי והשני נותר בבית לגדל את הילדים ולטפל בענייני משק הבית.

אבל מה קורה אם הצדדים מחליטים אחרי הרבה שנים להתגרש ובסיום החיים המשותפים הצד הקרייריסטי משתכר כ- 15,000 ש"ח בחודש ואילו הצד ״הבייתי״ משתכר כ- 3,000 ש"ח.

בהתאם לחוק ולהלכה, בית המשפט יכול לאזן את פוטנציאל ההשתכרות בין הצדדים בתום חיי הנישואין באמצעות העברת סכום חד פעמי או בתשלומים (לפעמים בסך של מאות אלפי שקלים). האיזון הזה נועד לאפשר לבן הזוג הבייתי להתחיל את חיו מחדש לאחר הגירושין, מאותו מקום בו נמצא הצד הקרייריסטי. בבסיס ההסדר הזה עומדת ההנחה כי ללא חלוקת הנטלים, הצד הקרייריסטי לא יכול היה לצאת ולפתח קריירה. כלומר, לצד הבייתי יש תרומה משמעותית ליכולותיו של הצד הקייריסטי ועל כן יש לאזן ביניהם בעת הפירוד.


bottom of page