top of page

קוצרים את הפירות.... ״ניצן היקר בוקר טוב. מרגישה צורך להודות לך על אתמול ביחידת הסיוע... אתמול גילית


״ניצן היקר בוקר טוב. מרגישה צורך להודות לך על אתמול ביחידת הסיוע... אתמול גיליתי מי זה באמת עו"ד שיקלי. המקצועיות, התמיכה, תחושת המוגנות, המידע בשעה לחוצה כל כך... 1000 תודות לך״.


bottom of page