איזו הפתעה והשקעה מטורפת מלקוחה מאוד מיוחדת וכישרונית שלי (ציירה בעצמה).