top of page

תחומי עיסוק

צוואות וירושות

Signing Contract

כמו הסכם ממון, גם כתיבת צוואה הינה השקפת מבט מפוכחת ורציונאלית אל העתיד מתוך מחשבה על אותו יום אפור בו אדם נאסף אל אבותיו ומשאיר אחריו את רכושו לקרוביו. אותו אדם יכול לקבוע בצוואתו למי וכיצד יחולק רכושו לאחר מותו ובין היתר "לחסוך" לקרוביו ריבים ומחלוקות בתוך ומחוץ למשפחה

חלוקת רכוש

London Reflections

לא מעט סכסוכים מתחילים ומסתיימים במאבקים על רכוש, זכויות וכספים. פעמים לא מעטות, לאחד הצדדים קיימת זכות לקבל חלק נכבד (לפעמים אף יותר ממחצית) מהרכוש ומהזכויות שנצברו במהלך החיים המשותפים גם אם הזכויות לא רשומות על שמו

מזונות

Calculator

עסקינן בתחום דינאמי אשר משתנה מעת לעת בהתאם להלכה ולפסיקות בתי המשפט. יש לבחון כל מקרה לגופו תוך הכרת ההלכות השונות והתייחסות לפרמטרים הרלוונטיים המרכיבים את החיוב במזונות

משמרות, אחריות הורית וזמני שהות

Kids in Daycare

לעתים המשמורת (האחריות ההורית/חלוקת זמני השהות) על הילדים הינה סלע המחלוקת בהליכי גירושין ובפרידות. יש לוודא כי הילדים אינם הופכים לקלף מיקוח של אחד ההורים ולבחון בקפידה את טובת הילדים באמצעות הכלים המשפטיים וחוץ משפטיים העומדים לרשותנו

גרושין

Distanced Couple

למרות שרוב הפרידות הן קשות אין זה אומר כי הצדדים לפרידה צריכים לעבור דרך זו ללא יד מכוונת. חשוב להתחיל הליכי פרידה רק לאחר יעוץ ותוך הבנה ברורה מה הם החובות והזכויות של כל צד

הסכמי ממון

Signing a Contract

יצירת הסכם ממון הינה מעשה אחראי ורציונאלי אשר לעיתים מהווה עוגן למערכת יחסים בריאה וטובה. למעט ההתעסקות הראשונית בהסכם, אשר מעצם טבעה פחות נעימה, לרוב הצדדים אינם עוסקים בו לאחר מכן, וההסכם מהווה מקור וודאות וחוסך מחלוקות וריבים מיותרים

bottom of page